Direksiyon Akademisi

Unutmay?n?z; VIP Makam ?oförlü?ü E?itimi ileri ve güvenli sürü? uzmanlar?nca verilmelidir!!!

L?TFEN D?KKAT: D?REKS?YON AKADEM?S? 2008 YILINDAN BU YANA, YURT DI?INDA KABUL G?RM?? E??T?M ??ER???YLE MAKAM ?OF?RL??? E??T?M?N? VEREN ?LK VE TEK F?RMADIR. TAKL?TLER?M?ZDEN SAKININIZ, HAYATINIZI, SEVD?KLER?N?Z? VE KURUMUNUZUN PREST?J?N? TEHL?KEYE ATMAYINIZ. best replica watches

Direksiyon Akademisi taraf?ndan ?lkemize kazand?r?lan VIP Makam ?of?rl??? E?itimi geni? bir e?itim i?eri?ine sahiptir. Paket bir program olarak ?leri ve G?venli S?r?? Teknikleri Uzmanlar? taraf?ndan verilen e?itim de makam ?of?rlerinin bilmesi gereken t?m detaylar i?lenmektedir.

E?itimde ; G?venli ve ?leri S?r??" tekniklerinin yan? s?ra, Protokol kurallar?, davran?? ve g?rg? kurallar?, beden dili, k?yafet ve imaj, misafir kar??lama, hitabet ve ses tonu, tehlike an?nda yap?lmas? gerekenler gibi ?nemli detaylar da yer almaktad?r. Standart ve VIP e?itim olmak üzere iki paket seçene?i bulunmaktad?r. E?itim sonunda kat?l?mc?lara sertifika düzenlenmektedir.
Detayl? bilgi için www.makamsoforuegitimi.com

makam s?r?c?leri ?of?rleri e?itimi
VIP Makam ?oförleri E?itimleri
Oldukça önemli görevler üstlenen makam ?oförlerine konfor ve güvenlik aç?s?ndan sürü? e?itiminin yan? s?ra, temsil yetene?i ve stresle ba? etme yöntemleri de yüklenmektedir.Teorik e?itimin ard?ndan " Role Play" yöntemiyle pratik uygulamada ?oförlerimizin tüm eksiklikleri görülmekte ve tamamlanmaktad?r.

makam sürücüleri ?oförleri e?itimleri
?? imkan? yaratan sertifikal? e?itim
Orjinal içeri?iyle Makam ?oförlü?ü E?itimi'ni veren ilk ve tek firma olan kurumumuzdan sertifika alan ?oförlerimiz, di?er adaylara göre daha bilinçli ve e?itimli olduklar?ndan çok k?sa sürede tercih edilmektedirler.Makam ?oförü i? ilanlar?nda aranan bir kriter olan e?itim ve sertifikam?z bireysel kullan?c?lara da önemli f?rsatlar sa?lamaktad?r.

     

MAKAM ?OF?RL??? E??T?M?NDE D?REKS?YON AKADEM?S?'N? TERC?H EDEN KURUMLARDAN ÖRNEKLER

   

 

MEDYADA D?REKS?YON AKADEM?S? MAKAM ?OFÖRLÜ?Ü E??T?M?

Direksiyon Akademisi Hürriyet Gazetesi'nde
   
Direksiyon Akademisi Ak?am Gazetesi'nde

 
Direksiyon Akademisi Platin Dergisi'ndeDireksiyon Akademisi Newsweek Dergisi'nde  
   
Makam ?oförlü?ü E?itimi Habertürk Gazetesinde

 
 
   
www.makamsoforuegitimi.com  
Detayl? bilgi için t?klay?n?z  
   
Blancpain Replica Breitling Replica Hublot Replica Watches IWC Replica Watches Omega Replica